top of page

לנצח עם השרוול - תוצאות ארוכות טווח של ניתוח שרוול קיבההאם נכון לומר שעולים חזרה במשקל לאחר ניתוח שרוול? בקצרה: ישנה עליה מועטה לאחר הניתוח, אך מרבית המנותחים השיגו תוצאות משביעות רצון שנשמרו לאחר כ-9 שנים לפחות. מנותחים שעלו חזרה במשקל מדווחים על כך שלא היו במעקב דיאטנית ולא ביצעו פעילות גופנית באופן קבוע. ובאריכות למיטיבי לכת: תוצאות מחקר חדש שלנו שהתפרסם בנובמבר 2022 מציגות מעקב של 9 שנים בממוצע אחר מנותחי שרוול. 578 מטופלים מילאו שאלון אינטרנטי לגבי משקל, תחלואה, פעילות גופנית והימצאות במעקב לאחר הניתוח. כמה מטופלים עלו במשקל לאחר הניתוח? כדי לענות על השאלה צריך קודם להגדיר מהי עליה חוזרת במשקל. במחקר הגדרנו עליה חוזרת כירידה של לפחות 50% מעודף המשקל לאחר הניתוח אך פחות מ 50% בזמן מילוי שאלון המעקב. לדוגמא, אדם ששקל לפני הניתוח 120 ק"ג ומשקלו ה"תקין" (לפי טבלאות ה BMI) הוא 70 ק"ג, נמצא עם עודף משקל של 50 ק"ג. אם ירד אחרי הניתוח ל 90 ק"ג זו ירידה של 30 ק"ג, מעל חצי מעודף המשקל. אם ידווח ששוקל 100 ק"ג בעת מילוי השאלון, זו ירידה של 20 ק"ג מהמשקל ההתחלתי כלומר פחות מ 50% מעודף המשקל, והוא יוגדר כעליה חוזרת במחקר זה. ובחזרה לשאלה - לפי הגדרת המחקר, 34.6% חוו עליה חוזרת במשקל בעת יצירת הקשר (9 שנים בממוצע לאחר הניתוח). מעל 10 שנים מהניתוח נראתה יותר עליה חוזרת בהשוואה ל 5-10 שנים מהניתוח. העליה במשקל התחילה לפי המטופלים בזמן ממוצע של ±2.0 3.4 שנים מהניתוח. מממוצע העליה בק"ג היה ±11.1 13.3 ק"ג. גם בקרב העולים חזרה במשקל נראתה רגרסיה במחלות הנלוות כמו סוכרת סוג 2, יתר לחץ דם וכולסטרול. 62.3% הביעו שביעות רצון מהניתוח ואמרו שהיו בוחרים לעבור אותו שוב. מהן הסיבות לעליה חוזרת במשקל לפי דעתם של המשתתפים במחקר: מעל מחצית (56.8%) מהמשתתפים ענו שלא עקבו אחר הוראות הניתוח הבריאטרי. הסיבה השניה בשכיחותה (51.9%) היתה שלא ביצעו פעילות גופנית. 41.1% ענו שהרגישו שהם מרגישים שיכולים לאכול כמות גדולה יותר בארוחה. 38.6% ייחסו את העליה לכך שלא היו במעקב דיאטנית לאחר הניתוח. לסיכום: ניתוח שרוול הוא ניתוח מצוין, המאפשר ירידה טובה במשקל ושמירה עליה לאורך זמן עבור מי שמקפיד על ההנחיות של הניתוח. הימצאות במעקב דיאטנית, ביצוע פעילות גופנית ובדיקות דם שגרתיות ונטילת תוספי תזונה מותאמים למנותחים הם אבני היסוד של הצלחה ארוכת טווח לאחר הניתוח. צריך להיזהר מכותרות מכלילות ומטעות. לא כולם עולים במשקל אחרי ניתוח שרוול.

מבחינת שביעות רצון והצלחת הניתוח, המשקל אינו המדד היחידי לכך אלא משתנים נוספים כמו איכות החיים, כולל רמיסיה של מחלות, היכולת לנוע יותר בקלות, הארכת איכות ותוחלת החיים, האפשרות ללבוש בגדים בנוחות ועוד. לבסוף, חשוב להבין לא רק כמה עולים חזרה במשקל אלא בעיקר *למה* עולים חזרה במשקל.

Comments


כל המאמרים

bottom of page