top of page

דיאטה דלת פחמימות וירידה במשקל לפני ניתוח בריאטרי


למה צריך לרדת במשקל לפני ניתוח בריאטרי?

הרי אם עברתי עשרות או מאות דיאטות בחיים שלי ועליתי חזרה במשקל שוב ושוב, עדי כדי כך שהגעתי להחלטה לעבור ניתוח בריאטרי, למה אני צריך או צריכה להוכיח שאני יכול/ה לרדת במשקל?


האמת היא שזו בכלל לא המטרה. הסיבה להמלצה לרדת במשקל לפני הניתוח נועדה כדי להקטין את הסיכון הניתוחי שלך.

מסיבה זו, מטופלים לפני ניתוח בריאטרי נדרשים לבצע דיאטה דלת פחמימות 2-3 שבועות לפני הניתוח על מנת להקטין את הכבד השומני. בנוסף, דרישת הועדה הבריאטרית היא שלא תהיה עליה במשקל במהלך ההכנה, וחלק מהוועדות מבקשות לראות ירידה במשקל.


רוצים לדעת למה כדאי לכם להקשיב להמלצות?


מחקר חדש (6.2021) שעקב אחר כמעט 500,000 מועמדים לניתוח בריאטרי, השווה בין מטופלים שירדו במשקל לפני הניתוח לבין אלו שלא. במחקר נמצא שירידה במשקל לפני הניתוח היא גורם מגן מפני סיבוכים של דלף, דלקת ריאות, סיכוי לאינטובציה ואפילו מתמותה לאחר הניתוח!


בקבוצה שירדה במשקל לפני הניתוח, ממוצע הירידה במשקל היה 6.5 ק"ג, ובאחוזים 4.8% ממשקל הגוף. זו ירידה קטנה אך משמעותית מבחינה קלינית. בניתוח הנתונים ראו שככל שהמטופלים ירדו יותר במשקל לפני הניתוח כך עלה האפקט המגן של הירידה מפני סיבוכים לאחר הניתוח.


התוצאות מרשימות:

אצל מטופלים שירדו לפחות 10% ממשקלם לפני הניתוח, הסיכוי לדלף היה מופחת ב 30% והסיכוי לתמותה בחודש שלאחר הניתוח היה מופחת ב 40% בהשוואה למטופלים שלא ירדו במשקל לפני הניתוח.

קחו בחשבון שעדיין מדובר באחוזי סיבוכים נמוכים (פלאי ההצגה הסטטיסטית למתקדמים). לצורך המחשה, במחקר הספציפי הזה שיעורי הדלף היו 0.36% בקבוצה שירדה במשקל לפני הניתוח ו 0.43% בקבוצה שלא ירדה במשקל לפני הניתוח. שיעור התמותה היה 0.08% בקבוצה שירדה במשקל לפני הניתוח ו 0.11% בקבוצה שלא ירדה במשקל לפני הניתוח.


לסיכום: הסיכון לסיבוכים לאחר ניתוח בריאטרי אמנם נמוך אך בהחלט קיים. מחקרים הראו שירידה במשקל לפני הניתוח מפחיתה משמעותית את הסיכון הניתוחי. ירידה של 5-10% מהמשקל לפני הניתוח היא חשובה, לא רק כי הדיאטנית אמרה או כי אתם צריכים להוכיח למישהו שאתם יודעים לעשות דיאטה, אלא קודם כל למען הבריאות שלכם.Comments


כל המאמרים

bottom of page