top of page

סליחהרגע לפני כניסת יום כיפור, אני רוצה לבקש סליחה. סליחה בשם כל האמהות שכעסו עליך כשביקשת עוד פרוסת עוגה. סליחה בשם כל הדודות שהעירו לך שעלית במשקל ושכדאי לשים לב לגיזרה. סליחה בשם כל מאמני הכושר שדירבנו אותך להתאמץ כדי להוריד את הצמיגים ואת השומנים.

סליחה בשם כל הדיאטניות שפגשת בחייך

ואסרו עליך לאכול דברים טעימים כי הם משמינים. סליחה.

סליחה שלפעמים כשמנסים לעזור זה יוצא בסוף רע. סליחה שאין לנו עדיין פתרונות טובים מספיק להתמודדות עם מחלת ההשמנה. סליחה שאין לנו עדיין מספיק קבלה חברתית, אמפתיה או גישה מכבדת בנוגע לאנשים עם השמנה.


אני מאחלת לחברה שלנו שבשנה הבאה נהיה חכמים יותר ומכבדים יותר. ולכם אני מאחלת

שתצליחו למחוק את כל הקולות שהעליבו או השפילו אתכם,


שגרמו לכם להרגיש שלא מגיע לכם, שאתם חלשים מדי, ושתתחילו שנה חדשה ובריאה יותר - פיזית, נפשית וחברתית.

コメント


כל המאמרים

bottom of page