top of page

הרגלי אכילה 5 שנים לאחר מעקף קיבה בהשקה אחת (מיני מעקף)

מאמר חדש (3.2023) של הצוות הנפלא שלנו בדק את הרגלי האכילה ואורח החיים של מנותחים שעברו ניתוח מיני מעקף (מעקף קיבה בהשקה אחת) בישראל ובפורטוגל ב 3 נקודות זמן: 1-6 חודשים מהניתוח, 6-12 חודשים מהניתוח ו 1-5 שנים מהניתוח.


המחקר מצא שלמעלה מ 50% מהמנותחים דיווחו על שינוי בטעמים לאחר הניתוח בחצי שנה הראשונה, כאשר השינויים העיקריים הורגשו במים, קפה ומתוקים.


מעל 90% מהמנותחים דיווחו על שינוי בתאבון לאחר הניתוח, ומעל 80% דיווח על ירידה באכילה בעקבות ירידה ברעב בחצי השנה הראשונה לאחר הניתוח. שינויים אלו נשמרו גם לאחר 1-5 שנים, כאשר 81% מהמנותחים בישראל ו 90% מהמנותחים בפורטוגל דיווחו על שינוי בתאבון, ו-73.5% מהמנותחים בישראל ו 90% מהמנותחים בפורטוגל דיווחו על ירידה באכילה בעקבות ירידה ברעב.


המאכלים העיקריים שהמנותחים התקשו לאכול לאחר הניתוח היו בשר אדום, לחם, פסטה ואורז. נראתה מגמת שיפור מסוימת בסיבולת למאכלים אלו ככל שעבר הזמן מהניתוח.


ההקפדה על הרגלי האכילה הנדרשים לאחר הניתוח (כמו למשל אכילה איטית ולעיסה טובה, הפרדה בין אוכל לשתייה, תעדוף חלבון והימנעות משתייה מוגזת) ירדה ככל שעבר הזמן מהניתוח. כך גם בנוגע לנטילת מוטלטיויטמין - הנתונים בישראל הראו שכ-90% מהמנותחים הקפידו עליו בשנה הראשונה לאחר הניתוח, ורק 63% הקפידה על נטילת מולטיויטמין 1-5 שנים לאחר הניתוח. בפורטוגל, אגב, השיעור היה 90% בשנה הראשונה ונשאר כך גם כעבור 1-5שנים, נקודה למחשבה..


מטופלים רבים מספרים שבשנה הראשונה לניתוח קל יותר לעמוד בהרגלי האכילה הנדרשים בגלל הירידה ברעב ובחשקים והקיבולת הקטנה של הקיבה, כך ש"הניתוח עושה את העבודה". לאחר השנה הראשונה קשה יותר להקפיד על ההרגלים בגלל חזרה של רעב וחשקים והגדלת הקיבולת שניתן לאכול בארוחה, כך שלמעשה "העבודה מתחילה".


בנוגע לפעילות גופנית, רק 15% מהמנותחים מישראל דיווחו שהם עומדים בהמלצה של לפחות 150 דקות פעילות בשבוע, הן בשנה הראשונה לאחר הניתוח והן 1-5 שנים לאחריו.


לסיכום: ניתוח מעקף קיבה בהשקה אחת (מיני מעקף) משפיע על רמת הרעב והחשקים, משנה את הטעמים של משקאות ומאכלים מסוימים, מקטין את קיבולת הקיבה ומאפשר ירידה משמעותית במשקל תוך כדי הקפדה על הנחיות הניתוח. עם הזמן נראה שיש ירידה בהיענות להנחיות התזונתיות ולנטילת תוספי תזונה, במקביל לעליה ברמות הרעב והחשקים. תמונה זו מצביעה על כך שהניתוח לא עומד בפני עצמו ודורש מערכת ליווי ותמיכה, במיוחד בשנים שלאחר הניתוח כיוון שהמטופלים מקפידים יותר בשנה הראשונה, שהיא "קלה יותר במובנים מסוימים אך גם מהווה הזדמנות לעשות שינוי אמיתי כך שיהיה קל יותר לשמור על הישגי הניתוח גם בשנים הבאות.


Comments


כל המאמרים

bottom of page