top of page

האם מי שמגיע למעקב אחרי ניתוח בריאטרי יורד יותר במשקל?מחקר חדש מינואר 2021 שנקרא "איפה המטופלים שלי? אבודים ונמצאים בניתוחים בריאטרים" (תרגום חופשי מאנגלית) בדק מה קרה למטופלים שלא הגיעו למעקב אחרי הניתוח.

שתי תוצאות מעניינות הוצגו מהמחקר הזה, שהתבצע במרכז בריאטרי אחד בצרפת:

1. מדוע מטופלים לא הגיעו למעקב?

2. האם מטופלים שלא הגיעו למעקב ירדו פחות או יותר בהשוואה למטופלים שכן הגיעו למעקב?


אז התוצאות לפניכם - הסיבות שמטופלים ציינו שבגללן הם לא הגיעו למעקב היו:

  • 29.5% חשבו שהמעקב חסר ערך (חכו לסעיף 2 על תוצאות הירידה במשקל..).

  • 24% לא הגיעו בגלל מרחק מהמרפאה.

  • 23.3% לא הגיעו מסיבות משפחתיות.

  • 22.5% שכחו את הפגישה שנקבעה להם

  • 18.6% לא הגיעו מסיבות שקשורות לעבודה.

  • 14% לא הגיעו בגלל סיבות בריאותיות.

  • 7% לא הגיעו בגלל שעלו במשקל (הפוך! הפוך!! זו ה-סיבה לבוא)

  • 7% לא הגיעו כי איבדו אמון בצוות המקצועי

  • 3.9% לא הגיעו בגלל זמן המתנה ארוך לתור.


ועכשיו לסעיף מספר 2 - מי ירד יותר במשקל?

שנה לאחר הניתוח - אלו שהגיעו למעקב ירדו 73.5% מעודף המשקל ואלו שלא הגיעו למעקב ירדו 68.4% מעודף המשקל.

5 שנים לאחר הניתוח - אלו שהגיעו למעקב ירדו 81.2% מעודף המשקל ואלו שלא הגיעו למעקב ירדו 68.4% מעודף המשקל.


ואני רק אוסיף - מ.ש.ל.


ומה איתכם, האם אתם ממשיכים ללכת למעקב גם שנה ואפילו 5 שנים אחרי הניתוח?

Commentaires


כל המאמרים

bottom of page